Υπηρεσίες

Φιλοξενία και Υποστήριξη

Marketing και Μηχανές Αναζήτησης

E-business Λύσεις & Intranets

Σχεδιασμός Διαφημιστικώv Banners

Ανάπτυξη εφαρμογών

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Αποφασίζετε για πρώτη φορά να "βάλετε" την επιχείρησή σας στο Διαδίκτυο, ή ήρθε ο καιρός να "προχωρήσετε" την υπάρχουσα Διαδικτυακή σας παρουσία στο επόμενο στάδιο. Θέλετε μια απλή παρουσία, ή σχεδιάζετε μια νέα στρατηγική για την ανάπτυξή σας μέσω του Διαδικτύου.

Ο komvos.gr αναλαμβάνει υπεύθυνα τη μελέτη, το σχεδιασμό, και την ανάπτυξη του Website σας λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις, ανάγκες και στόχους της επιχείρησής σας.

    * Σε ποιούς απευθύνεται το Website σας;
    * Ποιοί είναι οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι του Website σας;
    * Το κοινό στο οποίο απευθύνεστε, κατά πόσο έτοιμο είναι να χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο;
    * Ποιοί είναι οι ανταγωνιστές σας και πως αυτοί χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο;

Η επιχείρησή σας είναι μοναδική, γι' αυτό και εμείς σχεδιάζουμε και δημιουργούμε την επαγγελματική παρουσία και προβολή σας στο Διαδίκτυο βάση αυτής της μοναδικότητά σας.