Υπηρεσίες

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Φιλοξενία και Υποστήριξη

Marketing και Μηχανές Αναζήτησης

E-business Λύσεις & Intranets

Ανάπτυξη εφαρμογών

Σχεδιασμός Διαφημιστικώv Banners

Δώστε στο κοινό σας την ευκαιρία να επικοινωνήσει μαζί σας, να μάθει για τα καινούρια σας προϊόντα και υπηρεσίες, τις προσφορές σας, και μεταδώστε τα μηνύματα που θέλετε να επικοινωνήσετε ώς επιχείρηση και ώς επωνυμία (brand) με ένα τρόπο δημιουργικό και αποτελεσματικό.

Ορισμένοι "νόμοι" του Διαδυκτίου σχετικά με την διαφήμηση μας υποδεικνύουν ότι:

    * O χρήστης του Διαδικτύου θα επιδιώξει να βρεί περιεχόμενα, προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν σχέση με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του.
    * Η διαφήμηση που θα "τραβήξει" το ενδιαφέρον του χρήστη είναι αυτή που θα επικοινωνήσει το μύνημα "απλά και άμεσα".
    * Ο χρήστης θα ψάξει να βρεί τις υπηρεσίες που θα καλύψουν τις ανάγκες του σε συκγεκριμένα κανάλια (websites, portals).

Στον ΚΟΜΒΟ θα μελετήσουμε τις διαφημιστικές σας ανάκγες, θα σχεδιάσουμε και θα δημιουργήσουμε το διαφημιστικό υλικό σας, και θα βρούμε τα κατάλληλα κανάλια στα οποία θα επικοινωνήσετε το μήνυμά σας.

Πάνω απ' όλα όμως θα σας συμβουλέψουμε (πιστεύουμε στην εκπαίδευση των πελατών και συνεργατών μας) πως μπορείτε να διαφημίσετε δημιουργικά και αποτελεσματικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας ώστε η διαφήμησή σας να απευθυνθεί στο δικό σας κοινό όταν πρέπει και όπως πρέπει.