Υπηρεσίες

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Φιλοξενία και Υποστήριξη

Marketing και Μηχανές Αναζήτησης

Σχεδιασμός Διαφημιστικώv Banners

Ανάπτυξη εφαρμογών

E-business Λύσεις & Intranets

Μια απλή επαγγελματική προβολή μέσου του Διαδικτύου δεν είναι πλέον αρκετή για πολλές επιχειρήσεις που έχουν κατανοήσει τις απεριόριστες δυνατότητες του μέσου αυτού και θέλουν να αξιοποιήσουν τα οφέλη του.

Η παγκοσμιοποίηση, η διεύρυνση υπαρχόντων αγορών και η δημιουργία νέων, όπως επίσης και οι αλματώδεις κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις που υποστηρίζονται από την τεχνολογική πρόοδο δημιούργησαν νέες ανάγκες αλλά και νέες μεγάλες ευκαιρίες στο χώρο τον επιχειρήσεων.

Είτε αρχίζετε να προωθείτε τα προϊόντα σας μέσω του Διαδικτύου, είτε αποφασίσατε να δημιουργήσετε συστήματα τα οποία θα αυξήσουν την παραγωγικότητα σας ενώ θα μειώσουν το λειτουργικό σας κόστος, ο Komvos.gr μπορεί να σας δώσει απαντήσεις και δημιουργικές λύσεις σε όλα τα ερωτήματα σας πάνω στο ηλεκτρονικό εμπόριο και το Intranet της επιχείρησής σας.